ПРОДУКЦИЯ
Дегазационные установки, Водоотливные забойные насосы, Экспорт горношахтного оборудования

УСЛУГИ
Услуги автотранспорта и специализированной техники

Основные группы товаров и услуг
Дегазационные установки ПДУ-50М
Пневматические водоотливные забойные насосы НПВМ-1
Экспорт горношахтного оборудования
Перепеловодство
Разведение шиншилл и производство кормов для них
Поставки твердосплавных изделий,
вольфрамовой и молибденовой проволоки

Особлива інформація 19.03.2013

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «ПОІСК, А.С.»

Організаційно-правова форма: акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 13391485

Місцезнаходження: 94611, Луганська обл., м.Антрацит, вул.Комунальна,1.

Міжміський код, телефон та факс: (06431) 38235, 36359

Електронна поштова адреса: poisk@an.lg.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

2.Текст повідомлення

Приватне акціонерне товариство «ПОІСК, А.С.» (далі — Товариство) повідомляє, що 19.03.2013р. від депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України», було отримано зведений обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства. Згідно даних реєстру у пакеті власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій відбулися зміни, а саме: на рахунку власника іменних цінних паперів — «фізичної особи» відбулося збільшення простих іменних акцій від 2818 (дві тисячі вісімсот вісімнадцять) штук акцій, що становило 29,7320% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства до 2838 (дві тисячі вісімсот тридцять вісім) штук, що становить 29,9430% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Григорій Семенович Левчинський